Termeni si conditii

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare.

Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari Conditiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie sa utilizati website-ul, continutul sau serviciile sale.

2. Proprietatea Continutului

Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta (“Continut”) sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al Scateia Divina SRL cu toate drepturile rezervate cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat.

3. Confidentialitate si Date cu Caracter Personal

Societatea SCANTEIA DIVINA S.R.L., cu sediul social in Calea Dorobantilor, nr. 76, bl. Y5, ap. 79, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/740/2018, avand cod unic de inregistrare 38945800 (denumita in continuare „Scanteia Divina”) este proprietara site-ului.

Prin citirea prezentilor Termeni si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteti pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate.

Conform cerintelor legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si completarilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, SCANTEIE DIVINA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este facturarea. Aveti obligatia sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor si confirmarea comenzilor.

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea onorarii serviciilor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate nici unui alt destinatar.

Conform legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa pe email catre info@deliamuresan.ro.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa noastra de email, va puteti exercita urmatoarele drepturi, in conditiile legii:
– sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime;
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;

Datele personale furnizate in mod voluntar vor fi folosite doar in masura permisa de lege.

Datele dumneavosatra personale vor fi folosite, de asemenea, pentru comunicare. In plus, va vom putea transmite mesaje de marketing prin e-mail pentru a va informa de noi produse.

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit acest document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs. cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicatiile disponibile pe telefonul mobil.

Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest Site, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate, conform ultimelor dispozitii europene.

4. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Scanteia Divina are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile mentionate in Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site.

5. Limitarea raspunderii

Scanteia Divina si societatile sale afiliate, directorii, angajatii sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului, nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau. Scanteia Divina nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru nicio dauna sau virusi care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau a descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

6. Legislatie aplicabila si Jurisdictie

Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.